maandag 18 januari 2010

Helmut Lotti wil schadevergoeding na blootfoto blote Jelle Van Riet in 'Slimste Mens Ter Wereld' uitzending met Lien van de Kelder


Helmut Lotti wil een forse schadevergoeding na de naaktfoto van blote Mevrouw Lotti Jelle Van Riet in 'Slimste Mens Ter Wereld' uitzending met Lien van de Kelder.

Helmut Lotti en zijn vrouw Jelle Van Riet beginnen namelijk een procedure tegen de VRT en de bladen die de naaktfoto hebben gepubliceerd die te zien was in het Eén-programma ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

Het gebeurde in de eerste ronde ‘3-6-9’ van de aflevering met Lien Van de Kelder, Bent Van Looy en Linda De Win. Er werd een foto van een naakte vrouw getoond. De vraag was ‘Waar komt deze bloot foto vandaan?’. Antwoord: uit een fotoshoot voor de dichtbundel, nl. ‘Vlees is het mooiste’ van Bart Moeyaert.

“Iemand enig idee van wie het is?”, vroeg presentator Erik Van Looy. Zodra bleek dat het om Jelle Van Riet ging en jurylid Guy Mortier daar een baldadige grap aan toevoegde, ontstond enige commotie. Erik Van Looy betreurde dat meteen en zei dat het helemaal niet de bedoeling was wie dan ook te schaden.

Vermoedelijk wordt schadevergoeding geëist op basis van artikel 10 van het auteursrecht, dat zegt dat een geportretteerde altijd toestemming moet verlenen voor de publicatie van zijn of haar foto.

Helmut Lotti blijft strijd voeren tegen de populaire pers. Aanleiding deze keer is de naaktfoto van Jelle Van Riet, alias mevrouw Lotti, die eind vorig jaar in De slimste mens opdook tijdens de aflevering met Lien van de Kelder als kandidaat. Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal beslisten na dat incident de bewuste naakt foto te publiceren en krijgen daar nu de rekening voor gepresenteerd. Maar ook Story, dat enkel over het incident schreef, hangt een schadeclaim boven het hoofd.

Andere publicaties, zoals De Standaard en Het Belang van Limburg, die ook uitgebreid over de naaktfoto berichtten, ont­snappen aan de toorn van Lotti en co. 'Aberrant', vindt Thomas Siffer, hoofdredacteur van Story. 'Lotti is de pedalen helemaal kwijt.'

Begin oktober vorig jaar liet Helmut Lotti weten dat hij voortaan niet meer met Het Laatste Nieuws, Dag Allemaal en Story zou praten. Directe aanleiding was de berichtgeving van die drie publicaties over de zelfmoord van zangeres Yasmine. "Er is in die pers een verschuiving aan de gang waaraan ik niet mee wil werken", liet Lotti toen weten. Wat volgde was een heftige discussie met evenveel voor- als tegenstanders van Lotti's nieuwe mediakoers.

Net nu die storm is gaan liggen, steekt de zanger opnieuw het vuur aan de lont. Lotti, Jelle Van Riet en Elisabeth Broekaert, de fotografe die de sexy naaktfoto in kwestie maakte, lieten hun advocaat een aangetekend schrijven richten aan Het Laatste Nieuws, Dag Allemaal en Story. Ze vinden dat die drie titels het auteursrecht dat op de foto rust en het recht op afbeelding van Van Riet hebben geschonden en eisen daarvoor een nog nader te bepalen schadevergoeding. Als de publicaties in kwestie daar niet op ingaan, volgen juridische stappen.

Story geen foto getoond en toch gedagvaard
Vooral het viseren van Story is opmerkelijk. Het blad schreef wel over de naaktfoto die zonder toestemming van Van Riet in De slimste mens opdooken waarop Lien van de Kelder alias Sofie Bastiaens uit Thuis het antwoord niet wist, maar liet de bloot foto in kwestie niet zien. Toch vindt advocaat Jan-Diederik Lindemans dat Story boter op het hoofd heeft. "Hoewel u weliswaar de betreffende naakt foto zelf niet hebt gepubliceerd, staat het vast dat u uitvoerig ruchtbaarheid hebt gegeven aan dit incident. Aldus zet u uw lezers als het ware aan tot het consulteren van 'alle kranten' voor meer details, inclusief 'de bewuste naaktfoto'", argumenteert Linde­mans. "Omdat het bewuste beeld intussen op tal van locaties online is gereproduceerd en het dus zeer gemakkelijk terug te vinden is, moet zelfs een loutere verwijzing naar het beeld en de hetze die daar onlangs over is ontstaan gelijk worden geschakeld met een reproductie van de afbeelding", vindt Lindemans.

Siffer reageert woedend. "Lotti trekt als een blinde kruisvaarder ten strijde. Wij hebben altijd positief over hem bericht, hebben nooit zijn vuile was buiten gehangen en toch worden we keer op keer onder vuur genomen. Helmut wil enkel nog de 'serieuze' pers te woord staan. Dat hij in die interviews veel meer over zijn privéleven moet bloot geven dan hij ooit in de zogenaamde roddelbladen heeft gedaan, neemt hij blijkbaar voor lief."

Dat Lotti het vooral op die populaire pers gemunt heeft, blijkt ook uit het selectieve karakter van de schadeclaims. Kranten als Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, De Standaard en Het Nieuwsblad, die net als Story over het incident schreven, kregen geen schrijven van Lotti's advocaat in de bus.

Woestijnvis blust brandje zonder advocaten
Ook Woestijnvis, de aanstoker van alle kwaad, slaagde erin om het brandje te blussen zonder dat daarbij advocaten te pas kwamen. "Wij erkennen dat we een fout hebben gemaakt", vertelt Sam De Graeve, eindredacteur van De slimste mens ter Wereld. "Wij zijn na het incident steeds contact blijven houden met zowel Helmut en Jelle als de fotografe in kwestie. We willen onze goede relatie met de betrokkenen niet op het spel zetten."

Juridisch hoeft Siffer zich alvast weinig zorgen te maken, zo blijkt. Dirk Voorhoof, professor mediarecht verbonden aan de Universiteit Gent, laat er weinig twijfel over bestaan. "Het schrijven over een inbreuk op het auteursrecht dat op een bepaalde foto rust, zonder daarbij de bewuste foto af te drukken, is uiteraard geen inbreuk op dat auteursrecht", vertelt hij. Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal, die de foto wel publiceerden, kunnen wel tegen een veroordeling aanlopen wanneer het tot een rechtszaak komt. "Dat de naaktfoto op het moment van publicatie voorwerp van debat was, spreekt in hun voordeel. Maar gezien de aard van de foto(expliciet bloot) en het ontbreken van voorafgaande toestemming kan de reproductie in een krant of weekblad niet." Geen van de betrokkenen uit de entourage van Helmut Lotti was gisteren bereid tot commentaar.

Nog even opfrissen. Goed twee weken geleden was een naaktfoto van Jelle Van Riet, ooit genomen voor een dichtbundel, het onderwerp van een quizvraag in De slimste mens ter wereld met als gast Lien van de Kelder. Een incident dat door productiehuis Woestijnvis werd afgedaan als 'een goedbedoeld grapje'. De dagen erna werd het item breed uitgesmeerd in kranten en weekbladen, soms mét en soms zonder publicatie van de bewuste seks foto.

Professor Fabienne Brison, specialist auteursrecht aan de VUB, treedt Siffer bij. 'Ik vind het ook nogal kort door de bocht. Je kunt Story moeilijk van een ongeoorloofde reproductie betichten als het bewuste beeld niet in het blad stond. Een reproductie is altijd iets materieels. Ik acht het dan ook onwaarschijnlijk dat een rechter Story daar ooit voor zal veroordelen.' Volgens de professor wil Helmut Lotti met de ingebrekestelling vooral een signaal geven. 'Hij wil zijn stellingname duidelijk maken. Hij werpt zich op als een ridder.'

Het management van Lotti, Piet Roelen Entertainment, distantieert zich van de actie van Lotti en Van Riet. 'Wij hebben daar geen commentaar op. Dat is een privézaak.' De twee hebben dus alleen gehandeld, zonder inspraak van het management van de zanger.

Het was ongetwijfeld nooit de bedoeling van Jelle Van Riet dat 1,5 miljoen kijkers haar naakte borsten zouden zien. Toch is het door de opkomst van Facebook bijna zeker dat problemen als dit nog vaker zullen opduiken.
Een veertienjarig meisje stuurt een naaktfoto naar haar vriendje, die de foto prompt in groot formaat afdrukt en verspreidt op school. Een andere jongen krijgt de foto doorgemaild, schrijft er het telefoonnummer van het meisje in kwestie bij en stuurt de foto door naar al zijn vrienden. Het is maar één van de vele voorbeelden van hoe naaktfoto's een eigen leven kunnen gaan leiden. En het zal je maar overkomen dat net die foto opduikt als je later solliciteert voor een hoge functie.

‘Er valt bitter weinig tegen te doen', zegt communicatie-expert Pieter Ugille van de Universiteit Gent. ‘Want zelfs als Jelle Van Riet een rechtszaak begint, zal het voornaamste gevolg zijn dat er nog meer ruchtbaarheid aan de zaak wordt gegeven. Als je zo een erotische foto laat maken, moet je bijna een contract laten opstellen waarin staat dat de naaktfoto enkel voor bepaalde doeleinden mag worden gebruikt.'

Zo krijgt de uitzending met Lien van de Kelder als kandidaat in de Slimste Mens Ter Wereld onbedoeld nog een staartje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten